6. B

dokumenty

.pdf 23. 10. 2020 matematika 628 kB
.docx 22. 10._Český jazyk 369 kB
.docx 22. 10._Zeměpis 11 kB
.pdf 22. 10. 2020 matematika + videa 651 kB
.ppt 22. 10. 2020 Matematika (Bod,přímka,polopřímka, úsečka) 667 kB
.pdf 21. 10. 2020 matematika 460 kB
.docx 21.10._Fyzika 11 kB
.pptx 21.10._Fyzika (elektrické vlastnosti látek) 6451 kB
.docx 21.10._Dějepis 14 kB
.pptx 21. 10._Přírodopis 3220 kB
.docx 21. 10. Výchova k občanství 13 kB
.docx 20.10._Zeměpis (informace k PL) 11 kB
.docx 20.10._Zeměpis (pracovní list) 13 kB
.docx 20.10_Výchova ke zdraví 294 kB
.docx 20. a 22. 10._ Anglický jazyk 14 kB
.pdf 20. 10. 2020 matematika 466 kB
.pdf 19. 10._Matematika 508 kB
.docx 19. 10._Přírodopis 750 kB
.pptx 19. 10._Přírodopis 5278 kB
.docx 19. 10._Český jazyk 17 kB
.pdf 16. 10. 2020 matematika 1319 kB
.pdf 15. 10. 2020 matematika 433 kB
.docx 15.10._Zeměpis 12 kB
.docx 15. a 16. 10._Český jazyk 376 kB
.ppt 13.10. a 20.10._Výchova ke zdraví (Osobnost) 1594 kB
.docx 15. a 16. 10._Anglický jazyk 16 kB
.pdf 14. 10._Matematika 523 kB
.docx 14. 10._Přírodopis 39 kB
.pptx 14. 10._Přírodopis 946 kB
.docx 14.10._Dějepis 14 kB
.docx 14. 10. _Výchova k občanství 13 kB
.docx 14.10._Fyzika (informace k prezentaci) 11 kB
.pptx 14.10._Fyzika 248 kB
.docx 13.10._Zeměpis 11 kB
.docx 13.10._Anglicky jazyk 14 kB
.pdf 13. 10._Matematika 809 kB
.docx 12. 10._Český jazyk 14 kB
.docx 12. 10._Fyzika 11 kB
.pptx 12. 10._Fyzika 461 kB
.pptx 12. 10._Přírodopis 739 kB
.docx 12. 10._Přírodopis 21 kB
.docx 12. 10._Matematika 13 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA