6. B

dokumenty

.pdf 21. 5._Anglický jazyk 280 kB
.pdf 21. 5._Český jazyk 236 kB
.docx 21. 5._Dějepis 14 kB
.pdf 19. 5._Český jazyk 810 kB
.docx 19. 5._Přírodopis 20 kB
.pptx 19. 5._Přírodopis 4127 kB
.docx 19. 5._Výchova k občanství 13 kB
.pdf 19. 5._Matematika 530 kB
.docx 18. 5._Fyzika + Zeměpis 1071 kB
.pdf 18. 5._Český jazyk 351 kB
.docx 18. 5._Výchova ke zdraví 14 kB
.docx 17. 5._Přírodopis 13 kB
.pptx 17. 5._Přírodopis 5392 kB
.pdf 17. 5._Matematika 382 kB
.pdf 7. 5._Anglický jazyk 396 kB
.pdf 7. 5._Matematika 456 kB
.docx 7. 5._Dějepis 15 kB
.pdf 5. 5._Český jazyk 443 kB
.docx 5. 5._Přírodopis 13 kB
.pptx 5. 5._Přírodopis 2557 kB
.docx 5. 5._Výchova k občanství 80 kB
.pdf 5. 5._Matematika 285 kB
.docx 4. 5._Výchova ke zdraví (PL) 414 kB
.docx 4. 5._Zeměpis 832 kB
.pdf 3. 5._Český jazyk 467 kB
.docx 3. 5._Přírodopis 13 kB
.pptx 3. 5._Přírodopis 9327 kB
.pdf 3. 5._Matematika 191 kB
.docx 30. 4._Anglický jazyk 15 kB
.pdf 30. 4._Matematika 395 kB
.docx 30. 4._Dějepis 14 kB
.pdf 29. 4._Český jazyk 500 kB
.pdf 28. 4._Český jazyk 530 kB
.docx 28. 4._Přírodopis 49 kB
.pdf 28. 4. _Matematika 171 kB
.docx 27. 4._Výchova ke zdraví (šikana) 12 kB
.docx 27. 4._Zeměpis 68 kB
.docx 26. 4._Fyzika 12 kB
.docx 26. 4._Přírodopis 16 kB
.pptx 26. 4._Přírodopis 10615 kB
.pdf 26. 4._Matematika 237 kB
.pdf 26. 4._Český jazyk 236 kB
.pdf 23. 4._Matematika 226 kB
.docx 23. 4._Anglický jazyk 15 kB
.docx 22. 4._Zeměpis 13 kB
.pdf 22. a 23. 4._Český jazyk 236 kB
.pdf 21. 4._Český jazyk 754 kB
.docx 21. 4._Přírodopis 14 kB
.pdf 21. 4._Matematika 249 kB
.docx 21. 4._Výchova k občanství 13 kB
.docx 20. 4._Výchova ke zdraví (Šikana) 11 kB
.docx 19. 4._Fyzika (Vodiče a izolanty) 12 kB
.docx 19. a 20. 4._Český jazyk 15 kB
.docx 19. 4._Přírodopis 80 kB
.pptx 19. 4._Přírodopis 4387 kB
.pdf 19. 4._Matematika 154 kB
.docx 16. 4._Dějepis 14 kB
.docx 16. 4._Anglický jazyk (Unit 5 test) 871 kB
.docx 15. a 16. 4._Český jazyk 15 kB
.pdf 14. 4._Matematika 189 kB
.docx 14. 4._Český jazyk 14 kB
.docx 14. 4._Přírodopis 571 kB
.docx 14. 4._Výchova k občanství 12 kB
.docx 13. 4._Zeměpis 15 kB
.pptx 13 .4._Výchova ke zdraví (Šikana) 482 kB
.docx 12. 4._Přírodopis 13 kB
.pptx 12. 4._Přírodopis 2133 kB
.pdf 12. 4._Matematika 799 kB
.docx 12. a 13. 4._Český jazyk 15 kB
.pdf 9. 4._Matematika 303 kB
.docx 9. 4._Dějepis 15 kB
.docx 9. 4._Anglický jazyk 15 kB
.docx 8. 4._Zeměpis (HYDROSFÉRA) 12 kB
.docx 8. a 9. 4._Český jazyk 130 kB
.docx 7. 4._Přírodopis 14 kB
.pptx 7. 4._Přírodopis 1563 kB
.docx 7. 4. Výchova k občanství 79 kB
.pdf 7. 4._Matematika 218 kB
.docx 6. 4._Zeměpis 15 kB
.docx 6. a 7. 4._Český jazyk 12 kB
.docx 6. 4._Výchova ke zdraví (test) 26 kB
.docx 31. 3._Přírodopis 34 kB
.docx 31. 3._Výchova k občanství 12 kB
.pdf 31. 3._Matematika 354 kB
.docx 30. 3._Výchova ke zdraví (OPAKOVÁNÍ DROGY) 386 kB
.docx 30. 3._Český jazyk 12 kB
.pdf 29. 3._Matematika 531 kB
.docx 29. 3._Přírodopis 110 kB
.pptx 29. 3._Přírodopis 4351 kB
.docx 26. 3._Dějepis 14 kB
.docx 26. 3._Anglický jazyk 378 kB
.docx 26. 3._Český jazyk 14 kB
.docx 24. 3._Přírodopis 127 kB
.docx 24. 3._Výchova k občanství 44 kB
.pdf 24. 3._Matematika 370 kB
.pptx 23. 3._Zeměpis 161 kB
.ppt 23.3._Výchova ke zdraví (Rizika zneužívání návykových látek) 352 kB
.pdf 23. 3._Český jazyk 588 kB
.docx 22. 3._Fyzika 11 kB
.pptx 22. 3._Přírodopis 3547 kB
.docx 22. 3._Přírodopis 14 kB
.pdf 22. 3._Matematika 417 kB
.docx 19. 3._Český jazyk 11 kB
.docx 19. 3._Anglický jazyk 11 kB
.pdf 19. 3._Matematika 477 kB
.docx 17. 3._Přírodopis 421 kB
.pdf 17. 3._Matematika 338 kB
.docx 17. 3._ Výchova k občanství 13 kB
.docx 16. 3._Český jazyk 292 kB
.pptx 16. 3._Výchova ke zdraví (Drogy) 3579 kB
.docx 15. 3._Přírodopis 60 kB
.pptx 15. 3._Přírodopis 9051 kB
.pdf 15. 3._Matematika 454 kB
.docx 12. 3._Dějepis 14 kB
.pdf 12. 3._Český jazyk 257 kB
.docx 12. 3._Anglický jazyk 17 kB
.pdf 12. 3._Matematika 395 kB
.pptx 10. 3._Přírodopis 1488 kB
.docx 10. 3._Přírodopis 93 kB
.pdf 10. 3._Matematika 477 kB
.docx 10. 3. _Výchova k občanství 101 kB
.docx 9. 3._Výchova ke zdraví (PA - testík) 938 kB
.docx 9. 3._Český jazyk 411 kB
.docx 9. 3._Zeměpis (Počasí) 13 kB
.pptx 8. 3._Přírodopis 5124 kB
.pdf 8. 3._Matematika 327 kB
.docx 8. 3._Fyzika 13160 kB
.pdf 5. 3._Matematika 351 kB
.docx 5. 3._Dějepis 14 kB
.pdf 5. 3._Český jazyk 244 kB
.docx 5. 3._Anglický jazyk 22 kB
.pdf 3. 3. 2021 Matematika oprava strany 334 kB
.docx 3. 3._Výchova k občanství 13 kB
.docx 3. 3._Přírodopis 135 kB
.pdf 3. 3._Český jazyk 378 kB
.pptx 2. 3._Zeměpis (Počasí) 18714 kB
.docx 2. 3._Český jazyk 16 kB
.docx 2. 3._Anglický jazyk 15 kB
.ppt 2. 3._Výchova ke zdraví (Pohybová aktivita handicapovaných) 1922 kB
.pptx 1. 3._Přírodopis 3051 kB
.docx 1. 3._Přírodopis 14 kB
.pdf 1. 3._Matematika 274 kB
.pdf 26. 2._Matematika 303 kB
.docx 26. 2._Dějepis 14 kB
.pdf 26. 2._Český jazyk 465 kB
.docx 26. 2._Anglický jazyk 17 kB
.docx 25. 2._Zeměpis 14 kB
.pdf 24. 2._Český jazyk 455 kB
.docx 24. 2._Přírodopis 27 kB
.pptx 24. 2._Přírodopis 2536 kB
.pdf 24. 2._Matematika 263 kB
.docx 24. 2._Výchova k občanství 155 kB
.ppt 23. 2._Zeměpis 710 kB
.docx 23. 2._Výchova ke zdraví (Pobybová aktivita) 12 kB
.pdf 23. 2._ Český jazyk 213 kB
.docx 22. 2._Fyzika 50 kB
.pptx 22. 2._Přírodopis 4051 kB
.docx 22. 2._Přírodopis 23 kB
.pdf 22. 2._Matematika 209 kB
.pdf 19. 2._Český jazyk 219 kB
.docx 19. 2._Anglický jazyk 17 kB
.docx 19. 2.-Dějepis 14 kB
.pdf 19. 2._Matematika 184 kB
.docx 18. 2._Zeměpis (Atmosféra-zápis) 12 kB
.pdf 17. 2._Český jazyk 2051 kB
.docx 17. 2._Přírodopis 83 kB
.docx 17. 2._Výchova k občanství 111 kB
.pdf 17. 2._Matematika 163 kB
.docx 16. 2._Zeměpis 11 kB
.pptx 16. 2._Výchova ke zdraví (Pohybová aktivita chlapců a dívek) 703 kB
.pdf 16. 2._Český jazyk 109 kB
.pptx 15. 2._Přírodopis 2195 kB
.docx 15. 2._Přírodopis 14 kB
.pdf 15. 2._Matematika 177 kB
.docx 5. 2._Český jazyk 12 kB
.docx 5. 2._Anglický jazyk 514 kB
.docx 5. 2._Dějepis 14 kB
.pdf 5. 2._Matematika 360 kB
.docx 3. 2._Fyzika (Čas - zápis) 13 kB
.pptx 3. 2._Přírodopis 2703 kB
.docx 3. 2._Přírodopis 14 kB
.docx 3. 2._Výchova k občanství 13 kB
.pdf 3. 2._Matematika 538 kB
.pdf 3. 2._Český jazyk 655 kB
.docx 2. 2._Zeměpis 11 kB
.pptx 2. 2._Zeměpis (Horizontální členitost) 7449 kB
.ppt 2. 2._Výchova ke zdraví (způsoby rychlého občerstvení) 1362 kB
.docx 1. 2._Fyzika (Čas - převody jednotek) 12 kB
.docx 1. 2._Fyzika (Instrukce) 58 kB
.pptx 1. 2._Fyzika 321 kB
.pptx 1. 2._Přírodopis 1967 kB
.docx 1. 2._Přírodopis 17 kB
.pdf 1. 2._Matematika 398 kB
.pdf 1. 2._Český jazyk 53 kB
.docx 28.1._Dějepis 14 kB
.pdf 27. 1._Český jazyk 1637 kB
.pdf 27. 1._Výchova k občanství 381 kB
.docx 27. 1._Přírodopis 48 kB
.pdf 27. 1._Matematika 281 kB
.pdf 26. a 28. 01._Český jazyk 36 kB
.ppt 26. 1. _Výchova ke zdraví (Alternativní výživa) 7957 kB
.pptx 25. 1._Přírodopis 4903 kB
.docx 25. 1._Přírodopis 17 kB
.pdf 25. 1. 2021 Matematika 262 kB
.pdf 22. 1._Matematika 284 kB
.docx 22.1._Dějepis 14 kB
.pdf 22. 01._Český jazyk 45 kB
.docx 22. 01._Anglický jazyk 15 kB
.pptx 20. 1._Přírodopis 1593 kB
.pdf 20. 1._Přírodopis 468 kB
.docx 20. 1._Výchova k občanství 14 kB
.pdf 20. 01._Český jazyk 33 kB
.pdf 20. 1. 2021 Matematika 298 kB
.pdf 19.01._Český jazyk 34 kB
.pptx 19.1._Výchova ke zdraví (kultura stolování) 292 kB
.pptx 18. 1._Přírodopis 8415 kB
.docx 18. 1._Přírodopis 15 kB
.pdf 18. 1. 2021 Matematika 825 kB
.pdf 15. 1. 2021 Matematika 344 kB
.pps 15. 1._Dějepis (Egyptske muzeum) 4717 kB
.docx 15.1._Dějepis 14 kB
.pdf 15.1._Anglický jazyk 32 kB
.pdf 15 .1._Český jazyk 50 kB
.pdf 13.1._Fyzika (Výpočet hustoty) 403 kB
.pdf 13.01._Český jazyk 33 kB
.docx 13. 1._Výchova k občanství 13 kB
.pptx 13. 1._Přírodopis 16124 kB
.docx 13. 1._Přírodopis 584 kB
.pdf 13. 1. 2021 Matematika 493 kB
.docx 12.1._Zeměpis 12 kB
.ppt 12.1._Výchova ke zrdaví (CIVILIZAČNÍ CHOROBY) 7378 kB
.pdf 12.1._Český jazyk 29 kB
.docx 11.1._Fyzika 12 kB
.pptx 11. 1._Přírodopis 7881 kB
.docx 11. 1._Přírodopis 168 kB
.pdf 11. 1. 2021 Matematika 6. B 417 kB
.pdf 11. 1. 2021 Matematika - 6. B samostatná práce 295 kB
.docx 8.1._Dějepis 14 kB
.pdf 8. 1. 2021 Matematika 6. B 401 kB
.docx 7.1._Zeměpis (zápis) 13 kB
.pdf 7. 1._Anglický jazyk 32 kB
.pdf 6. - 7. 1. 2021 Matematika 486 kB
.pdf 7. 1._Český jazyk 31 kB
.pptx 6. 1._Fyzika (hustota) 98 kB
.docx 6. 1._Výchova k občanství 12 kB
.docx 6. 1._Přírodopis 144 kB
.pdf 6. 1._Český jazyk 101 kB
.docx 5.1._Zeměpis 11 kB
.ppt 5.1._Výchova ke zdraví 1104 kB
.pdf 4. - 5. 1._Matematika 324 kB
.docx 4.1._Fyzika 12 kB
.pdf 4.1._Český jazyk 52 kB
.pptx 4. 1._Přírodopis 3074 kB
.pdf 4. 1._Přírodopis 298 kB
.pdf 18. 12. 2020 Matematika 297 kB
.pdf 17. a 18. 12._Český jazyk 237 kB
.pdf 17. a 18. 12._Anglický jazyk 270 kB
.docx 16. 12._Přírodopis 1131 kB
.pptx 16. 12._Přírodopis 1517 kB
.pdf 16. 12._Český jazyk 1222 kB
.docx 16. 12._Výchova k občanství 13 kB
.pdf 16. 12._Matematika 782 kB
.docx 16. 12._Dějepis 14 kB
.docx 15.12_Fyzika 11 kB
.docx 15.12._Zeměpis 11 kB
.pdf 15. 12._Český jazyk 234 kB
.docx 15.12._Výchova ke zdraví(pracovní list) 14 kB
.pptx 14. 12._Přírodopis 1687 kB
.pdf 14. 12._Přírodopis 286 kB
.pdf 14. 12. 2020 Matematika 641 kB
.docx 3.12._Fyzika 36 kB
.pdf 3. a 4. 12._Anglický jazyk 1147 kB
.pdf 03. 12._Český jazyk 287 kB
.pdf 2. 12._Dějepis 407 kB
.pdf 2. 12._Český jazyk 4036 kB
.docx 2. 12._Výchova k občanství 12 kB
.docx 2. 12._Přírodopis 107 kB
.pdf 2. 12. 2020 Matematika 459 kB
.docx 01. 12._Český jazyk 15 kB
.pptx 1.12._Výchova ke zdraví (prevence před nemocemi) 1689 kB
.pptx 30. 11._Přírodopis 1234 kB
.pdf 30. 11._Přírodopis 212 kB
.pdf 27. 11. 2020 Matematika 244 kB
.pdf 26.11._Zeměpis (Zemětřesení a sopečná činnost) 521 kB
.pdf 26. 11._Anglický jazyk 690 kB
.pptx 25. 11._Přírodopis 456 kB
.pdf 25. 11._Přírodopis 466 kB
.pdf 25.11._Dějepis 392 kB
.pdf 25. 11._Výchova k občanství 391 kB
.pdf 24.11._Zeměpis 221 kB
.pptx 24.11._Zeměpis (Litosférické desky) 6218 kB
.pdf 23. až 26. 11._Český jazyk 586 kB
.docx 23. 11._Český jazyk (pokyny k vypracování čtenářského deníku) 19 kB
.docx 23.11._Fyzika 6 20 kB
.pptx 23. 11._Přírodopis 2020 kB
.docx 23. 11._Přírodopis 515 kB
.pdf 23. 11. 2020 Matematika 913 kB
.pptx 24.11._Výchova ke zdraví (Životní rytmy a zdraví, prostředí) 503 kB
.docx 20.11._Anglický jazyk (pokyny k projektu 2) 15 kB
.pdf 20. 11. 2020 Matematika 1192 kB
.docx 19.11._Zeměpis (Stavba Země) 13 kB
.docx 19. 11._Anglický jazyk 1533 kB
.pdf 18. 11. M opakování 422 kB
.pdf 18. 11. 2020 Matematika 253 kB
.docx 18. 11._Výchova k občanství 13 kB
.docx 18. 11._Přírodopis 341 kB
.pdf 18.11._Dějepis 416 kB
.pdf 18. a 19. 11._Český jazyk 578 kB
.ppt 16. 11_Fyzika 1251 kB
.pptx 16. 11._Přírodopis 971 kB
.docx 16. 11._Přírodopis 491 kB
.pdf 16. 11. 2020 matematika 1082 kB
.docx 13. 11._Anglický jazyk (pokyny k projektu) 878 kB
.pdf 13. 11. 2020 matematika 1100 kB
.docx 12.11._Anglický jazyk 19 kB
.docx 12. 11._Český jazyk 18 kB
.docx 11.11._Fyzika_6 13 kB
.docx 11.11._Dějepis 14 kB
.docx 11. 11._Výchova k občanství 6 13 kB
.docx 11. 11._Přírodopis 354 kB
.pdf 11. 11. 2020 matematika 1110 kB
.pdf 10.11._Zeměpis_6 318 kB
.pptx 10.11._Zeměpis (Planeta Země) 2077 kB
.ppt 10.11._Výchova ke zdraví (zdraví) 7134 kB
.pdf 10. 11._Český jazyk 680 kB
.docx 9. 11._Fyzika_6 12 kB
.docx 9. 11._Přírodopis 21 kB
.pptx 9. 11._Přírodopis 1123 kB
.pdf 9. 11. 2020 matematika - opakování 271 kB
.pdf 9. 11. 2020 matematika 746 kB
.pdf 06.11._Český jazyk 499 kB
.pdf 6. 11. 2020 matematika 749 kB
.pdf 4. 11. - 5. 11. 2020 matematika 446 kB
.docx 4.11._Dějepis 14 kB
.docx 4. 11._Výchova k občanství 13 kB
.pptx 4. 11._Přírodopis 976 kB
.docx 4. 11._Přírodopis 12 kB
.docx 3.11._Zeměpis 11 kB
.pptx 3.11._Zeměpis (den a noc) 3664 kB
.pdf 3. 11._Anglický jazyk 434 kB
.ppt 3.11. _Výchova ke zdraví (Sebepoznání) 1745 kB
.pdf 3. 11. 2020 matematika 927 kB
.docx 2. 11._Český jazyk 18 kB
.docx 2. 11._Přírodopis 34 kB
.pptx 2. 11._Přírodopis 2956 kB
.pdf 2. 11. 2020 matematika 694 kB
.pdf 23. 10. 2020 matematika 628 kB
.docx 22. 10._Český jazyk 369 kB
.docx 22. 10._Zeměpis 11 kB
.pdf 22. 10. 2020 matematika + videa 651 kB
.ppt 22. 10. 2020 Matematika (Bod,přímka,polopřímka, úsečka) 667 kB
.pdf 21. 10. 2020 matematika 460 kB
.docx 21.10._Fyzika 11 kB
.pptx 21.10._Fyzika (elektrické vlastnosti látek) 6451 kB
.docx 21.10._Dějepis 14 kB
.pptx 21. 10._Přírodopis 3220 kB
.docx 21. 10. Výchova k občanství 13 kB
.docx 20.10._Zeměpis (informace k PL) 11 kB
.docx 20.10._Zeměpis (pracovní list) 13 kB
.docx 20.10_Výchova ke zdraví 294 kB
.docx 20. a 22. 10._ Anglický jazyk 14 kB
.pdf 20. 10. 2020 matematika 466 kB
.pdf 19. 10._Matematika 508 kB
.docx 19. 10._Přírodopis 750 kB
.pptx 19. 10._Přírodopis 5278 kB
.docx 19. 10._Český jazyk 17 kB
.pdf 16. 10. 2020 matematika 1319 kB
.pdf 15. 10. 2020 matematika 433 kB
.docx 15.10._Zeměpis 12 kB
.docx 15. a 16. 10._Český jazyk 376 kB
.ppt 13.10. a 20.10._Výchova ke zdraví (Osobnost) 1594 kB
.docx 15. a 16. 10._Anglický jazyk 16 kB
.pdf 14. 10._Matematika 523 kB
.docx 14. 10._Přírodopis 39 kB
.pptx 14. 10._Přírodopis 946 kB
.docx 14.10._Dějepis 14 kB
.docx 14. 10. _Výchova k občanství 13 kB
.docx 14.10._Fyzika (informace k prezentaci) 11 kB
.pptx 14.10._Fyzika 248 kB
.docx 13.10._Zeměpis 11 kB
.docx 13.10._Anglicky jazyk 14 kB
.pdf 13. 10._Matematika 809 kB
.docx 12. 10._Český jazyk 14 kB
.docx 12. 10._Fyzika 11 kB
.pptx 12. 10._Fyzika 461 kB
.pptx 12. 10._Přírodopis 739 kB
.docx 12. 10._Přírodopis 21 kB
.docx 12. 10._Matematika 13 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz