Kontaktní informace

Název školy: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky
Identifikátor právnické osoby: 102 320 357
IČ: 70982040
DIČ: CZ70982040
   
Zřizovatel: Obec Hlubočky
Sídlo: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
Právní forma: obec: IČ 298891
   
Telefon Ves: 603 873 490 (ŘŠ), 605 272 983 (ZŘŠ), 734 125 487 (sborovna)

Telefon Dukla:

Telefon Mariánské Údolí:

734 643 422

736 539 006

E-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
Datová schránka: 2r2mmej
Internetové stránky: http://www.zshlubocky.cz
Ředitel školy: Mgr. Pavel Pyšný
Součásti příspěvkové organizace:

školní jídelna

školní jídelna - výdejny: Hlubočky-Dukla, Hlubočky-Mariánské Údolí

odloučená pracoviště: Olomoucká 355 a Komenského 196, Hlubočky: 1.– 5. ročník ZŠ + školní družina

kontaktní osoby

Mgr. Pavel Pyšný

funkce:
ředitel školy
telefon:
603 873 490 zshlubocky@zshlubocky.cz, pavel.pysny@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Radek Pohořelský

funkce:
zástupce ředitele školy pro I. stupeň, třídní učitel VI.B
telefon:
731 938 644 zshlubocky@zshlubocky.cz, radek.pohorelsky@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Jarmila Morkesová

funkce:
zástupkyně ředitele školy pro II. stupeň
telefon:
605 272 983 zshlubocky@zshlubocky.cz, jarmila.morkesova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Blanka Krausová

funkce:
účetní
telefon:
777 143 208 ucetni@zshlubocky.cz
Ves

Renáta Škvorová

funkce:
vedoucí školní jídelny
telefon:
734 261 765 sjhlubocky@zshlubocky.cz
Ves

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI >>
Školská rada:  

za Obec Hlubočky – Mgr. Eva Hasníková, Pavel Samek, PhDr. Ivo Černík

za zákonné zástupce nezletilých žáků – Mgr. Barbara Paulíčková, Mgr. Petra Šumberová, Mgr. Martina Stehlíková

za školu – Mgr. Radomíra Stloukalová, Mgr. Hana Matějková, Mgr. Jarmila Morkesová

                                 

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz