kontaktní informace

Název školy: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace, Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky
Zřizovatel: Obec Hlubočky
Právní forma: obec, IČ 298891
Sídlo: Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
Identifikátor právnické osoby: 102 320 357
Sídlo: Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky 
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 709 820 40
Telefon Ves: 585 359 042, 603 873 490
Telefon Dukla: 734 643 422
E-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
Internetové stránky: http://www.zshlubocky.cz
Ředitelka školy: Mgr. Libuše Balášová
Součásti příspěvkové organizace:

Základní škola Hlubočky

odloučené pracoviště : Komenského 196

1.– 4. ročník ZŠ Hlubočky

Školní družina

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zakladni-skola-hlubocky-okres-olomouc-prispevkova-organizace

kontaktní osoby

Mgr. Libuše Balášová

Mgr. Libuše Balášová

funkce:
ředitelka školy
telefon:
585 359 042 zshlubocky@zshlubocky.cz
Ves
Mgr. Jarmila Morkesová

Mgr. Jarmila Morkesová

funkce:
zástupkyně ředitelky školy
telefon:
585 359 042 zshlubocky@zshlubocky.cz
Ves
 Erika Sečková

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 seckova@zshlubocky.cz
Dukla
pedagogičtí pracovníci
Školská rada:  

za Obce Hlubočky – Pavel Samek, PhDr. Ivo Černík

za rodiče – Mgr. Barbara Paulíčková, Mgr. Petra Šumberová

za školu – Mgr. Radomíra Stlokalová, Mgr. Jarmila Morkesová

                                 

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA