školní psycholog

Od 1. 2. 2020 byla ve škole zřízena nová funkce - školní psycholog, která bude poskytovat služby nejen učitelům, žákům, ale i rodičům žáků. Tuto funkci bude zastávat Mgr. Kateřina Motlová, kterou lze kontaktovat osobně, elektronicky (skolnipsycholog@zshlubocky.cz), nebo je možné využít schránku umístěnou v přízemí budovy školy na Vsi, u kabinetu výchovného poradce (zejména pro žáky a učitele).

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA