Pro žáky

výuka
rozvrhy tříd
zájmové kroužky
školní poradenské pracoviště
školní psycholog
výchovné poradenství
schránka důvěry

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz