dotační projekty

Zapojení školy do projektů financovaných z peněz EU

Název projektu:         Operační program Jan Amos Komenský

Cíl projektu:              Zajistit díky personální podpoře lepší podmínky pro žáky (speciální pedagog),

                                 umožnit pedagogům profesní rozvoj prostřednictvím dalšího vzdělávání,

                                 zajistit pro žáky další doplňující aktivity - výlety, exkurze, projektové dny apod.

Období:                     1. 5. 2023 - 30. 6. 2025

 

Název programu:        Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu                                                obnovy

Cíl programu:             Zajistit podporu žákům ohrožených školním neúspěchem formou doučování.

Období:                     1. 9. 2022 - 30. 6. 2023

 

Program:                   Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cíl projektu:              Zajistit díky personální podpoře (kariérový poradce a speciální pedagog)

                                 lepší podmínky pro žáky,

                                 umožnit pedagogům rozvoj prostřednictvím vzdělávání a sdílení zkušeností,

                                 zajistit pro žáky další doplňující aktivity - doučování, kluby, projektové dny.

Název projektu:         Šablony II a III

Období:                      1. 9. 2020 – 30. 9. 2022

 

Program:                   Klíčová aktivita 3 - Podpora polytechnického vzdělávání

Cíl projektu:              Plánovat, organizovat a hodnotit aktivity na podporu zájmu žáků

                                 o polytechnické vzdělávání a na podporu zkvalitnění gramotností

                                 žáků (ČG, MF, DG), sdílení a výměna zkušeností učitelů SŠ a ZŠ.

Název projektu:         IKAP II - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost

                                              na trhu práce

Období:                      1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

 

Program:                    Integrovaný regionální operační program

Oblast podpory:         Zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce

Název projektu:          Modernizace Základní školy Hlubočky

Období:                      1. 12. 2016 – 31. 8. 2018

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:          Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Období:                      1. 8. 2013 – 30. 6. 2015

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Správná volba – kariérové poradenství na ZŠ

Období:                      1. 9. 2013 – 31. 12. 2014

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (ROPODOV)

Období:                      1. 4. 2014 – 31. 12. 2014

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:          Digitálně a interaktivně

Období:                      1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

novinky

Zahájení realizace projektu Šablony II

Zahájení realizace projektu Šablony II

1.2.2020 - Cílem projektu je zajistit díky personální podpoře (kariérový poradce a speciální pedagog) lepší podmínky pro žáky, umožnit pedagogům rozvoj prostřednictvím vzdělávání a sdílení zkušeností, zajistit pro žáky další doplňující aktivity - doučování, kluby, projektové dny. celá aktualita »

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

1.9.2018 - Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury - Základní školy Hlubočky - pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Projekt svou realizací přispěje k naplnění SC 2.4 IROP, který řeší zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. celá aktualita »

další zprávy »

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz