dotační projekty

Zapojení školy do projektů financovaných z peněz EU

 

Program:                    Integrovaný regionální operační program

Oblast podpory:         Zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce

Název projektu:          Modernizace Základní školy Hlubočky

Období:                      1. 12. 2016 – 31. 8. 2018

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Období:                      1. 8. 2013 – 30. 6. 2015

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Správná volba – kariérové poradenství na ZŠ

Období:                      1. 9. 2013 – 31. 12. 2014

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:          Rozvoj podnikatelských dovedností žáků (ROPODOV)

Období:                      1. 4. 2014 – 31. 12. 2014

 

Program:                     Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Prioritní osa:               Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:         Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:          Digitálně a interaktivně

Období:                      1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

novinky

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

1.9.2018 - Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury - Základní školy Hlubočky - pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Projekt svou realizací přispěje k naplnění SC 2.4 IROP, který řeší zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. celá aktualita »

Digitálně a interaktivně jde do finiše

2.7.2015 - Projekt z oblasti podpory 'Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030' splnil svůj účel. Po měsících snah a píle ředitelů škol, koordinátorů, mentorů a metodiků došlo nejen ke zvýšení vědomostí učitelů v oblasti IT, k obohacení způsobu výuky využitím dotykových zařízení, ale i k akreditaci nových vzdělávacích programů. celá aktualita »

Projekt učí učitele

17.5.2015 - Pedagogové z padesáti škol, které se zapojily do projektu Digitálně a interaktivně, budou ovládat práci s tablety a dotykovými zařízeními. Školením, vedoucím ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky, prochází 768 učitelů, kteří se po prezenčních kurzech distančně vzdělávají prostřednictvím e-mentoringu a e-learningu na upraveném webovém rozhraní. celá aktualita »

další zprávy »

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA