Školní družina

kontakty

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Jitka Hrbáčková

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 jitka.hrbackova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Bc. Hana Celá

funkce:
vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 hana.cela@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Miroslava Marvanová

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 miroslava.marvanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Kateřina Hofmanová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 katerina.hofmanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Provoz školní družiny:   

5:45 – 7:30; 11:30 - 16:00   Mariánské Údolí + Dukla

Úhrada poplatků za školní družinu za školní rok 2023/2024 

Cena: 100 Kč/měsíc 

Splatné jednorázově 1000 Kč/školní rok 

Datum splatnosti: 20. 10. 2023 

Úhrada 1000,- Kč na účet 709820401/5500

Variabilní symbol pro Mariánské Údolí: 912021

Variabilní symbol pro Duklu: 902021

Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, třída 

V případě úhrady pro více sourozenců stačí jméno a třída nejstaršího přihlášeného do družiny. 

Jakékoli další nejasnosti či problémy s platbou řešit na e-mailu: ucetni@zshlubocky.cz, nebo tel: 777 143 208. 

V případě ukončení docházky do družiny se poměrná část za celé měsíce vrací. 

 

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz