školní družina

kontakty

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Iveta Rozsívalová

funkce:
třídní učitelka 6.A třída, vychovatelka ŠD, metodik prevence
telefon:
734 125 487 iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz
Ves

Provoz školní družiny:   

5:45 – 7:40; 11:30 - 16:00   Dukla
6:40 - 7:40   Ves

Výše úplaty ve školní družině je 70 Kč měsíčně na jedno dítě, splatná vždy čtvrtletně:   září – prosinec,  leden – březen ,  duben – červen

Na této webové adrese najdete všechny fotografie z akcí školní družinky:

http://druzinka-hlubocky.rajce.idnes.cz

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA