Školní družina

kontakty

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Hana Jedličková

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
734 125 487 hana.jedlickova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Zdeňka Výmolová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 zdenka.vymolova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Pavla Pavelková

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 pavla.pavelkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Bc. Dagmar Samková

funkce:
třídní učitelka IV.A, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 dagmar.samkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Provoz školní družiny:   

5:45 – 7:30; 11:30 - 16:00   Dukla
6:30 - 7:30   Ves

Úhrada poplatků za školní družinu za školní rok 2022/2023 

Cena: 70 Kč/měsíc 

Splatné jednorázově 700 Kč/školní rok 

Datum splatnosti: 15. 10. 2022 

Úhrada 700,- Kč na účet 709820401/5500

Variabilní symbol pro Mariánské Údolí: 912021

Variabilní symbol pro Duklu: 902021

Do zprávy pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, třída 

V případě úhrady pro více sourozenců stačí jméno a třída nejstaršího přihlášeného do družiny. 

Jakékoli další nejasnosti či problémy s platbou řešit na e-mailu: ucetni@zshlubocky.cz, nebo tel: 777 143 208. 

V případě ukončení docházky do družiny se poměrná část za celé měsíce vrací. 

 

Na této webové adrese najdete všechny fotografie z akcí školní družinky:

http://druzinka-hlubocky.rajce.idnes.cz

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz