Zjednodušené šablony: Šance pro všechny

29.03.2017

Zjednodušené šablony: Šance pro všechny

Naše škola realizuje od 1. 2. 2017 projekt „Šance pro všechny“  v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002978 - OP VVV – výzva č. 02_16_022,  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Předpokládané ukončení projektu je 31. 1. 2019.
Cílem projektu je podpora společného vzdělávání žáků, zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráce s rodiči žáků a podpora extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP zaměřené na téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Sdílení


« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA