Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

01.09.2018

Modernizace a zvýšení kvality infrastruktury školy

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLUBOČKY

Zahájení realizace projektu   1. 12. 2016

Ukončení realizace projektu 31. 08. 2018

Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury - Základní školy Hlubočky - pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Projekt svou realizací přispěje k naplnění SC 2.4 IROP, který řeší zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Jednotlivými klíčovými aktivitami projektu dojde k naplnění těchto dalších dílčích cílů, směřující k naplnění hlavního SC 2.4:

 - stavebními úpravami a pořízením vybavení dojde ke zvýšení kvality vzdělávání, ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:

* přírodní vědy,

*práce s digitálními technologiemi.

 - stavebními úpravami stávající infrastruktury základní školy dojde k zajištění bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Realizací všech aktivit projektu dosáhne předkládaný projekt hlavních výsledků výzvy č. 66 IROP a SC 2.4 tím, že na ZŠ Hlubočky dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a k posílení sociální inkluze. Ve vazbě na toto hlavní zacílení projektu dojde také k zajištění bezbariérového přístupu a k posílení vnitřní konektivity školy a připojení školy k internetu v souladu se standardem konektivity IROP.


« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA