ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

kontakty

Mgr. Martina Černíková

funkce:
třídní učitelka IX.B, výchovná poradkyně
telefon:
603 873 487 martina.cernikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Marie Bergerová

funkce:
školní psycholog
telefon:
731 631 919 skolnipsycholog@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Rozsívalová

funkce:
třídní učitelka IX.A, metodik prevence
telefon:
734 125 487 iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz
Ves

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz