VY_22_Inovace_37-72

Dokumenty_anglický jazyk

.pdf 37_houses 257 kB
.pdf 38_irregular 250 kB
.pdf 39_the past tense 157 kB
.pdf 40_the town 155 kB
.pdf 41_methods of transport 161 kB
.pdf 42_personal pronouns 177 kB
.pdf 43_rooms, furniture 153 kB
.pdf 44_furniture 157 kB
.pdf 45_astronomy 160 kB
.pdf 46_free time 156 kB
.pdf 47_physical appearance 167 kB
.pdf 48_describing peope 229 kB
.pdf 49_music 283 kB
.pdf 50_the present continuous tense I 254 kB
.pdf 51_the present continuous tense II 223 kB
.pdf 52_the present perfect tense 154 kB
.pdf 53_shopping 285 kB
.pdf 54_the past continuous tense 154 kB
.pdf 55_the present simple or present continuous tense 155 kB
.pdf 56_the past simple tense with ago 203 kB
.pdf 57_the present perfect or past simple tense 196 kB
.pdf 58_if_sententec 159 kB
.pdf 59_adverbs of frequency 188 kB
.pdf 60_daily life i 160 kB
.pdf 61_the present simple tense – questions i 155 kB
.pdf 62_ordinal numbers 190 kB
.pdf 63_whats the time revision 203 kB
.pdf 64_the present simple tense – questions ii 158 kB
.pdf 65_films and filming 159 kB
.pdf 66_irregular verbs i 181 kB
.pdf 67_a chinese clock 280 kB
.pdf 68_irregular verbs ii 197 kB
.pdf 69_the present simple tense revision 156 kB
.pdf 70_prepositions revision 157 kB
.pdf 71_a year in your life 227 kB
.pdf 72_daily life ii 196 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz