VY_12_Inovace_1-36

Dokumenty_Čtenářská gramotnost

.pdf 1 Slovní druhy 107 kB
.pdf 2 Slovní druhy 109 kB
.pdf 3 Souvětí 109 kB
.pdf 4 Slovní druhy - hra 110 kB
.pdf 5 Vzory podstatných jmen 107 kB
.pdf 6 Shoda přísudku s podmětem 108 kB
.pdf 7 Předložky a předpony 110 kB
.pdf 8 věty,souvětí 348 kB
.pdf 9 Rod podstatných jmen 111 kB
.pdf 10 Opakování Čj - 4.ročník 112 kB
.pdf 11 Slovesa 108 kB
.pdf 12 Vzory podst. jmen - r. střední 133 kB
.pdf 13 Vzory podstatných jmen - r.ženský 107 kB
.pdf 14 Rod mužský - životný,neživotný 133 kB
.pdf 15 Vzory podstatných jmen - r.mužský 107 kB
.pdf 16 Časování sloves 128 kB
.pdf 17 Kvíz - opakování Čj 116 kB
.pdf 18 Řeč přímá a nepřímá 110 kB
.pdf 19 Věta,slovo,slabika 109 kB
.pdf 20 Psaní písmen u,ů,ú 128 kB
.pdf 21 Měkké a tvrdé souhlásky 110 kB
.pdf 22 Věta 109 kB
.pdf 23 Základní skladební dvojice 112 kB
.pdf 24 Druhy vět 169 kB
.pdf 25 Slova souznačná 140 kB
.pdf 26 Slova protikladná 109 kB
.pdf 27 Slova příbuzná 110 kB
.pdf 28 Dělení hlásek 132 kB
.pdf 29 Vyjmenovaná slova B 109 kB
.pdf 30 Být x Bít 111 kB
.pdf 31 Bydlet,obyvatel,byt 110 kB
.pdf 32 vyjmenovaná slova b 110 kB
.pdf 33 Slova s i,í po b 114 kB
.pdf 34 Shrnutí učiva o vyj. slovech po b 114 kB
.pdf 35 Vyjmenovaná slova - l 112 kB
.pdf 36 Rozlišování i,y, po - l 110 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz