Sportovní hry Mikroregionu Bystřička

11.6.2019

Sportovní hry Mikroregionu Bystřička

Letošní sportovní soupeření škol Mikroregionu Bystřička pořádala Masarykova základní škola Velká Bystřice na sportovištích Na Letné a v hale základní školy. Jako obvykle se zúčastnily všechny úplné školy našeho regionu a samostatné 1. stupně.
Každý rok se trošku obměňuje seznam prováděných aktivit, a tak letos kromě tradičních kolektivních sportů – vybíjená pro mladší děti, kopaná pro všechny hochy, přehazovaná a volejbal pro starší děvčata a již zavedené florbal, badminton a petanque – přibyly atletický víceboj pro mladší kategorii a indiaca pro starší. Mnozí nevědí, co to vlastně indiaca je, takže následuje stručné představení.
Indiaca je síťová sportovní hra, která je hrána indiacou – plochým míčkem s pery. Základním znakem hry je odbíjení míčku dlaní nebo hřbetem ruky případně předloktím přes síť do prostoru, na kterém hraje soupeř. Indiacu je možné variabilně použít pro utkání různě početných družstev v odlišných prostorách.
Většina sportovních činností proběhla v areálu Na Letné, jen na badminton a florbal jsme se museli přesunout do sportovní haly.
Po slavnostním zahájení představiteli obce Velká Bystřice, vedením bystřické základní školy a zástupci z obcí mikroregionu se po deváté začalo sportovat. Všechny soutěže probíhaly svižně, nebyly zbytečné prostoje, a tak už po půl jedné začalo konečné sčítání výsledků. Jednotlivé disciplíny byly vyhlašovány přímo na sportovištích, respektive v hale, konečné výsledky jsme se dověděli ve sportovním areálu.
A jak to tedy dopadlo? V rámci prvních stupňů všech škol byli nejlepší domácí z Velké Bystřice, druhé místo si vybojovali žáci z Mariánského Údolí a na bronzovém stupínku stanuli naši – žáci 1. stupně ZŠ Hlubočky. Po velkém boji úplných základních škol na nás zbyla neoblíbená bramborová medaile, protože nám prostě body chyběly, přestože jsme nasbírali dvě druhá a čtyři třetí místa. Nakonec zvítězil Velký Újezd před Tršicemi a Velkou Bystřicí.
V závěrečném rozloučení nám pan starosta z Velké Bystřice prozradil, že příště se sejdeme v Tršicích, a je jen na nás, zda výsledek obhájíme a za druhý stupeň vylepšíme.

Mgr. Jarmila Morkesová

Další fotografie

Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička Sportovní hry Mikroregionu Bystřička

« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA