Scholaris Olomouc

24.11.2022

Scholaris Olomouc

V termínu 23. – 24. 11. 2022 se koná v Olomouci tradiční výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje SCHOLARIS opět v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. Scholaris je přehlídka středních škol, která se každoročně pořádá ve všech okresech Olomouckého kraje. Jejím cílem je poskytnout žákům základních škol a jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji. Co Scholaris přináší? Především informace o studiu na středních školách pro školní rok 2023/2024, přehled o studijních a učebních oborech, informace o přijímacím řízení a v neposlední řadě výhled uplatnění zvolených profesí v praxi. Pro koho je přehlídka Scholaris určena? Pro žáky základních škol, pro rodiče a jejich zástupce, pro ředitele a výchovné poradce základních škol, pro zástupce středních škol a učilišť, kteří budou prezentovat své obory ukázkami svých činností, videoklipy škol apod., pro absolventy a ostatní zájemce. Kdo se na přehlídce Scholaris prezentuje? Školy z příslušných i jiných okresů s nabídkou oborů vzdělávání, Pedagogicko-psychologická poradna, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce, zástupci firem a hospodářské komory. Naše škola se této akce účastní pravidelně. V odpoledních hodinách se většina žáků devátého ročníku na burzu vrací v doprovodu rodičů a u většiny z nich začínají představy o volbě střední školy nabývat konkrétní podoby.

Mgr. Martina Černíková, výchovná poradkyně


« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz