Přichází ZÁKON

01.10.2019

Přichází ZÁKON

Žáci 5. až 9. třídy ZŠ Hlubočky zhlédli dne 25. září 2019 naučný program, který jim humornou formou představil vše, co se týká zákonů přírodních i lidských. Pořad byl nazvaný Přichází Zákon a v rámci projektu Člověk a fyzika ho představil ing. Vladislav Zezula ze Svitav. Žáci viděli model Chamurrapiho stély s prvním zákoníkem, pokusili se s autorem zodpovědět otázky: Proč tu jsem? Kde jsem se tu vzal? Z čeho jsem? Začali velkým třeskem, zrodem atomů, výbuchem hvězd... Dotkli se pojmů právo a svoboda. Ústřední myšlenka, kterou si i žáci na konci odnášeli, zněla: Jsem součástí přírody, ať chci nebo ne. Atomy nejsou hodné ani zlé. Záleží na mně, jak je budu používat.

Mgr. Iva Vítková


« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz