PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI >>

kontakty

Mgr. Radek Pohořelský

funkce:
zástupce ředitele školy pro I. stupeň, třídní učitel VI.B
telefon:
731 938 644 zshlubocky@zshlubocky.cz, radek.pohorelsky@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Jarmila Morkesová

funkce:
zástupkyně ředitele školy pro II. stupeň
telefon:
605 272 983 zshlubocky@zshlubocky.cz, jarmila.morkesova@zshlubocky.cz
Ves

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Eva Simčáková

funkce:
třídní učitelka I.A
telefon:
736 539 006 eva.simcakova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Radomíra Stloukalová

funkce:
třídní učitelka I.B
telefon:
734 643 422 radomira.stloukalova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Martina Vodičková

funkce:
třídní učitelka II.A
telefon:
736 539 006 martina.vodickova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Adéla Trúsiková

funkce:
třídní učitelka II.B
telefon:
734 643 422 adela.trusikova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Irena Hrubanová

funkce:
třídní učitelka III.A
telefon:
736 539 006 irena.hrubanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Hana Diamantová

funkce:
třídní učitelka III.B
telefon:
734 643 422 hana.diamantova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Ema Rálišová

funkce:
třídní učitelka IV.A
telefon:
736 539 006 ema.ralisova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Veronika Opichalová

funkce:
třídní učitelka IV.B
telefon:
734 643 422 veronika.opichalova@zshlubocky.cz
Dukla

Bc. Dagmar Samková

funkce:
třídní učitelka V.A
telefon:
736 539 006 dagmar.samkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Denisa Danielová

funkce:
třídní učitelka V.B
telefon:
734 643 422 denisa.danielova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Katrin Sásová

funkce:
třídní učitelka VI.A
telefon:
734 125 487 katrin.sasova@zshlubocky.cz

Mgr. Jan Řezníček

funkce:
třídní učitel VII.A
telefon:
734 125 487 jan.reznicek@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Jolana Danielová

funkce:
třídní učitelka VII.B
telefon:
734 125 487 jolana.danielova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Šárka Petrů

funkce:
třídní učitelka VIII.A
telefon:
734 125 487 sarka.petru@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Jitka Kučerová

funkce:
třídní učitelka VIII.B
telefon:
734 125 487 jitka.kucerova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Rozsívalová

funkce:
třídní učitelka IX.A, metodik prevence
telefon:
734 125 487 iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Martina Černíková

funkce:
třídní učitelka IX.B, výchovná poradkyně
telefon:
603 873 487 martina.cernikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Kubová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 iveta.kubova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Lada Pospíšilová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 lada.pospisilova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Věra Malíčková

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 vera.malickova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Barbora Sehnalová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 barbora.sehnalova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Lenka Palkovičová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 lenka.palkovicova@zshlubocky.cz
Ves

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Bc. Zdeňka Výmolová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 zdenka.vymolova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Bc. Hana Celá

funkce:
vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 hana.cela@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Šárka Čecháková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 sarka.cechakova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Věra Bombíková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 vera.bombikova@zshlubocky.cz
Dukla

Simona Ernestová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 simona.ernestova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Kamila Petrová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 kamila.petrova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Kateřina Hofmanová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 katerina.hofmanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Miroslava Marvanová

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 miroslava.marvanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Hana Jedličková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 hana.jedlickova@zshlubocky.cz
Ves

Jana Šulcová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 jana.sulcova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Barbora Kvapilová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 barbora.kvapilova@zshlubocky.cz
Ves

Gabriela Janečková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 gabriela.janeckova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Eva Pantlíková Malíková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 eva.pantlikova.malikova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Hana Celá

funkce:
vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 hana.cela@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Miroslava Marvanová

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 miroslava.marvanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz