PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI >>

kontakty

Mgr. Jarmila Morkesová

funkce:
zástupkyně ředitele školy
telefon:
605 272 983 zshlubocky@zshlubocky.cz, jarmila.morkesova@zshlubocky.cz
Ves

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Gabriela Machálková

funkce:
třídní učitelka 1. třída
telefon:
734 643 422 gabriela.machalkova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Radomíra Stloukalová

funkce:
třídní učitelka 2. třída
telefon:
734 643 422 radomira.stloukalova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Alžběta Brodská

funkce:
třídní učitelka 3. třída, od 1. 12. 2020
telefon:
734 643 422 alzbeta.brodska@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Denisa Danielová

funkce:
třídní učitelka 4. třída
telefon:
734 643 422 denisa.danielova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Martina Stehlíková

funkce:
třídní učitelka 5. třída
telefon:
734 125 487 martina.stehlikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Rozsívalová

funkce:
třídní učitelka 6.A třída, vychovatelka ŠD, metodik prevence
telefon:
734 125 487 iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Barbora Frimmelová

funkce:
třídní učitelka 6.B třída
telefon:
734 125 487 barbora.frimmelova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Kubová

funkce:
třídní učitelka 7. třída
telefon:
734 125 487 iveta.kubova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Lada Pospíšilová

funkce:
třídní učitelka 8. třída
telefon:
734 125 487 lada.pospisilova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Jan Řezníček

funkce:
třídní učitel 9. třída
telefon:
734 125 487 jan.reznicek@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Martina Černíková

funkce:
učitelka, výchovná poradkyně
telefon:
603 873 487 martina.cernikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iva Vítková

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 iva.vitkova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Alena Nezvalová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 alena.nezvalova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Šárka Petrů

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 sarka.petru@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Tereza Velenová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 tereza.velenova@zshlubocky.cz
Ves

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Hana Jedličková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 hana.jedlickova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Eva Pantlíková Malíková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 eva.pantlikova.malikova@zshlubocky.cz
Ves

Gabriela Malíková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 gabriela.malikova@zshlubocky.cz
Dukla

Jana Šulcová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 jana.sulcova@zshlubocky.cz
Ves

Gabriela Janečková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 gabriela.janeckova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Barbora Kvapilová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 barbora.kvapilova@zshlubocky.cz
Ves

funkce:
telefon:

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA