PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI >>

kontakty

Mgr. Jarmila Morkesová

funkce:
zástupkyně ředitele školy
telefon:
605 272 983 zshlubocky@zshlubocky.cz, jarmila.morkesova@zshlubocky.cz
Ves

Erika Sečková

funkce:
vedoucí vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 erika.seckova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Eva Simčáková

funkce:
třídní učitelka 1.A
telefon:
736 539 006 eva.simcakova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Denisa Danielová

funkce:
třídní učitelka 1.B
telefon:
734 643 422 denisa.danielova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Martina Vodičková

funkce:
třídní učitelka 2.A
telefon:
736 539 006 martina.vodickova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Adéla Hodinářová

funkce:
třídní učitelka 2.B
telefon:
734 643 422 adela.hodinarova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Martina Kopečná

funkce:
třídní učitelka 3.A
telefon:
736 539 006 martina.kopecna@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Radomíra Stloukalová

funkce:
třídní učitelka 3.B
telefon:
734 643 422 radomira.stloukalova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Irena Hrubanová

funkce:
třídní učitelka 4.A
telefon:
736 539 006 irena.hrubanova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Alžběta Brodská

funkce:
třídní učitelka 4.B
telefon:
734 643 422 alzbeta.brodska@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Dita Kozelková

funkce:
třídní učitelka 5.A
telefon:
736 539 006 dita.kozalkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Adéla Trúsiková

funkce:
třídní učitelka 5.B
telefon:
734 125 487 adela.trusikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Šárka Petrů

funkce:
třídní učitelka 6.A
telefon:
734 125 487 sarka.petru@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Alena Czudková

funkce:
třídní učitelka 6.B
telefon:
734 125 487 alena.czudkova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Rozsívalová

funkce:
třídní učitelka 7.A, metodik prevence
telefon:
734 125 487 iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Barbora Frimmelová

funkce:
třídní učitelka 7.B
telefon:
734 125 487 barbora.frimmelova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iveta Kubová

funkce:
třídní učitelka 8. třída
telefon:
734 125 487 iveta.kubova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Lada Pospíšilová

funkce:
třídní učitelka 9. třída
telefon:
734 125 487 lada.pospisilova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Martina Černíková

funkce:
učitelka, výchovná poradkyně
telefon:
603 873 487 martina.cernikova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

funkce:
učitelka
telefon:
736 539 006 lucie.molyneux-dickinson@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Mgr. Jan Řezníček

funkce:
učitel
telefon:
734 125 487 jan.reznicek@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Daniela Janatová

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 daniela.janatova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Iva Vítková

funkce:
učitelka
telefon:
734 125 487 iva.vitkova@zshlubocky.cz
Ves

Alena Sovová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
734 643 422 alena.sovova@zshlubocky.cz
Dukla

Mgr. Hana Jedličková

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
734 125 487 hana.jedlickova@zshlubocky.cz
Ves

Zdeňka Výmolová

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 zdenka.vymolova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Lenka Pluskalová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 lenka.pluskalova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Jana Šulcová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 jana.sulcova@zshlubocky.cz
Ves

Bc. Barbora Kvapilová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 barbora.kvapilova@zshlubocky.cz
Ves

Gabriela Janečková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 gabriela.janeckova@zshlubocky.cz
Ves

Mgr. Eva Pantlíková Malíková

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
734 125 487 eva.pantlikova.malikova@zshlubocky.cz
Ves

Simona Ernestová

funkce:
asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 simona.ernestova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Pavla Pavelková

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 pavla.pavelkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Bc. Dagmar Samková

funkce:
vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga
telefon:
736 539 006 dagmar.samkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

Pavla Pavelková

funkce:
asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
telefon:
736 539 006 pavla.pavelkova@zshlubocky.cz
Mariánské Údolí

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA