Návštěva Obecního úřadu Hlubočky

27.01.2023

Návštěva Obecního úřadu Hlubočky

Ve středu 25. 1. 2023 přišli poznávat náš obecní úřad žáci III.A a V.A.

Paní starostka Eva Hasníková a místostarosta Pavel Samek si s žáky povídali o naší obci a jiných zajímavostech. Následovala prohlídka budovy, kde se nachází jak administrativní kanceláře, tak i obřadní síň, kde si žáci vyzkoušeli svatbu „nanečisto". Poté měli žáci možnost dotazů ohledně budoucnosti naší obce, např. stavba biotopu v Burku apod.

Mgr. Ema Rálišová

V rámci právě probíraného učiva vlastivědy s tématem KRAJ, V NĚMŽ ŽIJEME, se učíme o městech a obcích a jejich zastupitelích. Abychom lépe poznali prostředí a důležité osoby, které se starají o zájmy a blaho obyvatel naší obce Hlubočky, jsme se dnes vypravili s žáky páté třídy z Mariánského Údolí na návštěvu Obecního úřadu. Zde na nás již čekali paní starostka Mgr. Eva Hasníková a pan místostarosta Pavel Samek. V zasedací místnosti si žáci nejprve prohlédli letecké fotografie částí obce a následně byly prověřovány otázkami, co vše o svém bydlišti ví a také o tom, co je zajímá. Poté nás oba přední představitelé úřadu provedli celou budovou. Postupně jsme si mohli prohlédnout důležitá místa OÚ – pokladnu, rozhlasovnu, kancelář paní starostky a také obřadní síň. Tady si někteří žáci mohli nanečisto vyzkoušet svatební obřad. Žáky obzvláště zaujala krásně zdobená kronika.
Na závěr naší návštěvy byli všichni za své pěkné chování a znalosti odměněni malým dárečkem a sladkou odměnou. Ještě jednou moc děkujeme za milé a vlídné přijetí a obohacení již nabytých znalostí!

                                                                                                                   Mgr. Irena Hrubanová

Další fotografie

Návštěva Obecního úřadu Hlubočky

« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz