Naši žáci na dopravním hřišti Semafor v Olomouci

16.09.2022

Naši žáci na dopravním hřišti Semafor v Olomouci

V úterý 13.9. a ve čtvrtek15.9. se žáci IV. A a V. A zúčastnili dvoudenního kurzu dopravní výchovy v Centru Semafor v Olomouci. V teoretické části se seznámili s pravidly silničního provozu a bezpečnosti jízdy na kole. Zopakovali si dopravní značky a na modelových situacích se naučili orientovat v křižovatkách. Po zvládnutí teoretické části na všechny čekala praktická. Zvláště na tuto aktivitu se děti nejvíce těšily. Na dopravním hřišti si tak vyzkoušely jízdu na kolech i koloběžkách za přísné asistence lektorů. Ti korigovali jejich případné chyby a dbali na to, aby všichni jízdu zvládli co nejlépe. Celá lekce byla zaměřena na správné užívání pravidel na pozemních komunikacích a na to, jak se má správně chovat chodec a jak cyklista. Absolvování dopravní výchovy je také důležité proto, že umožňuje dětem od věku 10 let jízdu na kole v silničním provozu už bez doprovodu starší osoby.
Na závěr kurzu všichni složili písemnou zkoušku, absolvovali zkoušku z praktické jízdy a získali tak průkaz Mladého cyklisty, ze kterého měli obrovskou radost.

Mgr. Irena Hrubanová

Další fotografie

Naši žáci na dopravním hřišti Semafor v Olomouci Naši žáci na dopravním hřišti Semafor v Olomouci

« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz