Cvičný požární poplach

11.5.2018

Cvičný požární poplach

V rámci přípravy žáků na mimořádné situace pravidelně provádíme nácvik evakuace. Tentokrát žáky budovy ve Vsi čekala jedna změna.
Po domluvě s jednotkou dobrovolných hasičů v Hlubočkách byla pro žáky připravena ukázka zásahu při ohlášení požáru ve škole.
A jak to tedy probíhalo? Nejdříve jsme provedli my sami s našimi žáky nácvik rychlého opuštění budovy. Po krátkém vyhodnocení byli žáci přesměrováni zpět do budovy, kde pak kolem stěn v přízemí a I. patře mohli sledovat práci hasičů.
Byl nahlášen požár v budově školy a zanedlouho ke škole dojelo hasičské auto se vší parádou. Vedením školy byl nahlášen požár a skutečnost, že nám „chybí" čtyři děti. Hasiči okamžitě rozmotali hadice, začali je tahat dovnitř a současně začali s prohlídkou místa a hledáním ztracených žáků.
Všechno dobře dopadlo, škola neshořela, děti se našly. Měli jsme tedy možnost vidět hasiče přímo v akci, žáci si uvědomili, že to rozhodně není jednoduchá práce, protože přímo na lidech, které mnozí znají, viděli, jak náročný je pohyb v hasičském vybavení.

Mgr. Jarmila Morkesová

Dne 10. 5. proběhlo ověření evakuačního plánu ZŠ Hlubočky. Naše jednotka byla do této akce na přání paní ředitelky zapojena také. Jednalo se o reálný nácvik hasebního zásahu pro případ požáru v nadzemních patrech budovy školy. V reálném případě by v době našeho příjezdu probíhalo dokončení evakuace žáků a personálu na určené evakuační místo. V našem případě (a pro demonstraci zásahu), byli žáci nastoupení v budově školy po stranách chodeb.
K samotnému zásahu
V době našeho příjezdu byla již probíhající evakuace žáků a personálu ukončena. Dle pokynu z evakuačního místa scházeli 4 žáci. Byli jsme informování, že požár vypukl v prvním nadzemním podlaží a dále se pravděpodobně šíří i do druhého nadzemního podlaží. S těmito informacemi jsme jednotku rozdělili zpočátku do dvou průzkumných skupin. Jedna skupina prováděla tzv. průzkum bojem (se zavodněnou hadicí se postupuje k požáru a prohledává se okolí) a druhá skupina vyhledávala ukryté děti. Obě průzkumné skupiny postupně našly všechny 4 děti a prozkoumaly veškeré prostory školy, kde by se mohly děti ukrývat. Dětem byla poskytnuta předlékařská pomoc a byly transportovány na fiktivní místo, kde by si je přebrala Zdravotnická záchranná služba. Poté byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Těším(e) se na další spolupráci.

Jaroslav Navrátil

Další fotografie

Cvičný požární poplach Cvičný požární poplach

« zpět

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA